Fiduciaire des Hautes Ardennes, een volledig aanbod van diensten 

Boekhouding en beheer

Volledige boekhouding in onze kantoren of op de door u gekozen locatie:


Opstelling van de tussentijdse boekhoudkundige situatie

Controle van de winstmarge en het rendement


Opstelling van de balans, de winst- en verliesrekening en bijlagen

Hulp voor geautomatiseerde boekhoudsystemen


Audit en advies over bedrijfsvoering volgens Belgische normen

Bijhouden van de wettelijke boeken


Advies over de organisatie van boekhoudkundige en/of administratieve afdelingen

En vele anderen

Belasting en btw

Omdat deze vakgebieden zeer complex en specifiek zijn, biedt ons kantoor u de volgende diensten aan:

Belastingadvies

Ondersteuning bij een eventuele belastingcontrole

Belastinga

angiftes

Procedures voor btw-registratie

Periodieke btw aangifte

Het opstellen van de bijlagen op basis van uw boekhouding

Berekening van de te verrichten betalingen

Advies over de toepassing van de btw

Audit van uw fiscale situatie

Het verrichten van cijfermatige simulaties

Administratieve formaliteiten

En vele anderen

Ondernemingen

We staan ook aan uw zijde voor:

Het opzetten en omzetten van een bedrijf (bedrijfsvorm, advies etc.)

Hulp bij het opstellen van het financiële plan en de begrotingen

Hulp bij en opstelling van de notulen van de algemene vergaderingen

Rapportage volgens de rechtsvorm van uw bedrijf

Advies en veranderingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen

En vele anderen

E-Loket

Fiduciaire des Hautes Ardennes zal u bijstaan in al uw procedures, zoals:

Registratie van handels- en ambachts

bedrijven 

bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

Registratie en wijziging van een bedrijf bij de ECB

Controle op de naleving van de voorwaarden voor toegang tot het beroep

Administratieve formaliteiten bij de federale en regionale overheden

Maak een afspraak met ons om te bekijken wat de stand van zaken is!

Contact