top of page

Fiduciaire des Hautes Ardennes, een volledig aanbod van diensten

Boekhouding en beheer

Volledige boekhouding in onze kantoren of op de door u gekozen locatie:

gestion.jpg

Opstelling van de tussentijdse boekhoudkundige situatie

Controle van de winstmarge en het rendement

Opstelling van de balans, de winst- en verliesrekening en bijlagen

Hulp voor geautomatiseerde boekhoudsystemen

Audit en advies over bedrijfsvoering volgens Belgische normen


 

Bijhouden van de wettelijke boeken

Advies over de organisatie van boekhoudkundige en/of administratieve afdelingen

En vele anderen

Belasting en btw

Omdat deze vakgebieden zeer complex en specifiek zijn, biedt ons kantoor u de volgende diensten aan:

taxe.jpg

Belastingadvies

 

 

Ondersteuning bij een eventuele belastingcontrole

 

Belastinga

angiftes

Procedures voor btw-registratie


Periodieke btw aangifte



Het opstellen van de bijlagen op basis van uw boekhouding

Berekening van de te verrichten betalingen

 

Advies over de toepassing van de btw

 

Audit van uw fiscale situatie

Het verrichten van cijfermatige simulaties

 

Administratieve formaliteiten

 

En vele anderen

Ondernemingen

We staan ook aan uw zijde voor:

Het opzetten en omzetten van een bedrijf (bedrijfsvorm, advies etc.)

Hulp bij het opstellen van het financiële plan en de begrotingen

Hulp bij en opstelling van de notulen van de algemene vergaderingen
 
Rapportage volgens de rechtsvorm van uw bedrijf
 

Advies en veranderingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen
 

En vele anderen

E-Loket

Fiduciaire des Hautes Ardennes zal u bijstaan in al uw procedures, zoals:

Maak een afspraak met ons om te bekijken wat de stand van zaken is!

Registratie van handels- en ambachts 
bedrijven  
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

Registratie en wijziging van een bedrijf bij de ECB

Controle op de naleving van de voorwaarden voor toegang tot het beroep

Administratieve formaliteiten bij de federale en regionale overheden

bottom of page